Kierunek: świętość

Nowy produkt

Codzienność pełna skrzyżowań i drogowskazów. Rozkładów jazdy, planów, map. Tak wiele opcji i możliwości. Tyle decyzji do podjęcia. W którą iść stronę? Co wybrać? Jak się nie pogubić i nie zboczyć z trasy?

Format: pliki mp3/pendrive USB

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

22,64 zł

-5,00 zł

27,64 zł

Opis

AutorzyGłos na Pustyni - mówcy
Jak odnaleźć się w takiej rzeczywistości, w której na każdym kroku trzeba dokonywać wyborów? Posłuchaj wykładów, które pomogą ustawić Ci Twój duchowy GPS na właściwy cel. Kierunek: świętość.

Co znajdziecie w środku?

Co roku wydajemy składankę, która jest podsumowaniem roku. To już taka nasza tradycja. Znajdziecie na niej najlepsze nauczania wybrane drogą głosowania.

Dostawaliśmy wiele głosów, że odtwarzacze i napędy CD odchodzą już do lamusa i technicznym wyzwaniem staje się odsłuchiwanie płyt. Dlatego, aby ułatwić odtwarzanie głosowych nauczań, zdecydowaliśmy się na zmianę nośnika. W tym roku The Best of Głos na Pustynie 2018 wydaliśmy na pendrive – w wygodnym kształcie karty bankomatowej.

The Best of Głos na Pustyni 2018 to 14 wykładów, wygłoszonych przez naszych gości oraz liderów naszej Wspólnoty, które pomogą ukierunkować Twoje życie na konkrety cel. A ten cel to świętość.

Spis wykładów

 • Co mówi Duch do Kościoła na ten właśnie czas? (dr Mary Healy) (1:02:27)
 • Diagnoza Kościoła. Co zmieniło się przez 50 lat odnowy charyzmatycznej? (Peter Herbeck ) (1:05:19)
 • Jesus Challange, czyli miłość wzajemna! (Michał Nikodem) (56:51)
 • Mocne relacje (Marcin Zieliński) (1:03:42)
 • Zmierz się ze swoją pustynią (Karol Sobczyk) (42:25)
 • Świadome życie. Rozwój psychiczny chrześcijan (Maja Krzemień) (58:14)
 • Co robić z proroctwem? (Karol Sobczyk) (54:11)
 • Czułe słówka (Marcin Jakimowicz) (56:35)
 • Boży Przybytek (Agata Chudzikiewicz) (58:19)
 • Święte zebranie i moje w nim miejsce (o. Piotr Kantorski OFMConv) (39:14)
 • Muszę się uniżać, aby On był wywyższony (Michał Grzanka) (1:02:52)
 • Czy jestem stróżem brata mego? Izrael i Kościół (o. Mariusz Orczykowski OFMConv) (1:06:23)
 • Boży odpoczynek – Błogosławieństwo dnia siódmego (Jakub i Maria Broniewscy) (1:02:47)
 • Boży odpoczynek cz. II – Boży Ogród (Robert Sobczyk) (40:33)

Mówcy

Karol Sobczyk
Karol Sobczyk
Co robić z proroctwem?, Zmierz się ze swoją pustynią
Wykłady lidera Głosu na Pustyni dotykają dwóch ważnych tematów. Pierwszy, związany jest z proroctwem: co zrobić ze słowem proroczym i jak je odczytywać w kontekście bieżącego życia. Drugi porusza kwestie naśladowania Jezusa, szczególnie w kontekście radzenia sobie z wyzwaniami i trudami, które mogą spotkać nas w naszej codzienności.
Karol wraz z żoną Gosią jest głównym liderem wspólnoty „Głos na Pustyni”. Jego posługa inspiruje wielu ludzi do innego stylu życia: życia wiary i pasji w relacji z Bogiem. Z wykształcenia psycholog. Ojciec Daniela i Zuzi. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej oraz Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej.
Mariusz Orczykowski
Mariusz Orczykowski
Czy jestem stróżem brata mego? Izrael i Kościół
Boży plan zbawienia zakłada wizję jednego Nowego Człowieka, co to dla nas oznacza? Czy Izrael jest częścią tego planu? Jeśli tak, to co powinniśmy zrobić. Bóg nie odrzucił Izraela, chce, abyśmy go odkrywali i budowali pojednanie. O roli Izraela mówi o. Mariusz Orczykowski – franciszkanin, asystent kościelny wspólnoty Głos na Pustyni i rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie.
dr Mary Healy
dr Mary Healy
Co mówi Duch do Kościoła na ten właśnie czas?
Dr Mary Healy od wielu lat związana jest z Katolicką Odnową Charyzmatyczną, służąc jako przewodnicząca Komisji Doktrynalnej w ramach Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS działającej w Watykanie. Jest również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Rady ds. jedności chrześcijan. Na co dzień wykłada w Wyższym Seminarium Serca Jezusa w Detroit. W nauczaniu: „Co mówi Duch do Kościoła na ten właśnie czas?” mówi o historii katolickiej odnowy charyzmatycznej oraz o tym, w jaki sposób Duch Święty działa dziś w Kościele. Wskazuje również na misję, do której w Piśmie Świętym powołuje nas Jezus. Jakie znaczenie dla świata ma nasza odpowiedź na Boże wezwanie?
Peter Herbeck
Peter Herbeck
Diagnoza Kościoła. Co zmieniło się przez 50 lat odnowy charyzmatycznej?
Peter Herbeck – wiceprezes i dyrektor do spraw misji Renewal Ministries w Ann Arbor, Michigan. Posłuchaj wykładu o tym, jak rozwijał się ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim, w jaki sposób wspierali go kolejni papieże, na czym polega mesjańska misja Jezusa oraz o specjalnym powołaniu, do którego wzywa nas Bóg na ten właśnie czas w Kościele i roli Ducha Świętego, który stwarza w nas szczególne poruszenie.
Marcin Zieliński
Marcin Zieliński
Mocne relacje
Jak wygląda moja relacja z Bogiem? Jak wyglądają moje spotkania z Nim? Jak się modlić? Jak słuchać głosu Ducha Świętego? Odpowiedziami na te pytania oraz świadectwami o działaniu Ducha Świętego we współczesnym świecie dzieli się Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach.
o. Piotr Kantorski OFMConv
o. Piotr Kantorski OFMConv
Święte zebranie i moje w nim miejsce
Czym jest służba w zgromadzeniu, przez które uświęca się i jest uświęcany każdy chrześcijanin? W jaki sposób Słowo kształtuje uczestników tego zgromadzenia? Posłuchaj wykładu o uwielbieniu i o chwale, w jakiej możemy brać udział. O. Piotr dzieli się również osobistym świadectwem wzrastania w wierze.
Michał Nikodem
Michał Nikodem
Jesus Challange, czyli miłość wzajemna!
Jak w Kościele XXI wieku wytrzymać… ze sobą i innymi? Odpowiedzią na to pytanie dzieli się Michał Nikodem, dziennikarz i lider warszawskiej wspólnoty Chefsiba. Duch Święty – który w nas mieszka –nieustannie wykonuje pracę, uświęcając nasze życie. Uzdalnia nas również do miłości – możemy kochać, bo najpierw zostaliśmy ukochani przez Boga. Jakie to ma znaczenie dla relacji we wspólnocie i w Kościele?
Michał Grzanka
Michał Grzanka
Muszę się uniżać, aby On był wywyższony
„Muszę się uniżać, aby On był wywyższony”. Co to tak naprawdę oznacza dla nas w codziennym życiu? W jaki sposób możemy dzielić się Ewangelią w naszych środowiskach, szkołach, miejscach pracy? Jak bycie autorytetem w danej dziedzinie może nam pomóc w głoszeniu Jezusa? Na te pytania odpowiada Michał Grzanka.
Robert Sobczyk
Robert Sobczyk
Boży odpoczynek cz. II – Boży Ogród
Jak wygląda Boży Ogród z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej? Czy to możliwe, że pierwszy dzień tygodnia jest też jednocześnie jego ósmym dniem? Po Bożym Ogrodzie oprowadza nas Robert Sobczyk, tata Karola, który towarzyszy nam od samych początków Głosu na Pustyni.
Marcin Jakimowicz
Marcin Jakimowicz
Czułe słówka
Bóg, który ma wszystko, do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia – jest samotny. Bardzo spragniony miłości. Tęskni. Szuka bliskości, relacji. Gdy woła: „Ludu mój, cóżem ci uczynił?”, nie pyta retorycznie. Naprawdę nie rozumie, dlaczego został odrzucony… Posłuchaj nauczania Marcina Jakimowicza redaktora „Gościa Niedzielnego”, lidera wspólnoty Diakonia Świętej Rodziny i odkryj, czym są „czułe słówka” w relacji z Bogiem.
Maria Krzemień
Maria Krzemień
Świadome życie. Rozwój psychiczny chrześcijan
Św. Paweł mówi, że jesteśmy synami światłości (1 Tes 5, 4), a Jezus zaznacza, że jeśli idziemy za Nim, nie będziemy chodzić w ciemności (J 8,12) oraz poznamy prawdę, która nas wyzwoli (J 8,32). Choć w rzeczywistości duchowej troszczymy się mniej lub bardziej o wypełnianie tych słów, często zupełnie zapominamy o tym, że powinniśmy również rozwijać się psychicznie poprzez poszerzanie świadomości, samopoznanie, osiąganie wglądu w przyczyny swoich problemów oraz konfrontację z czasem trudną prawdą o sobie. O tym, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do świadomego życia dzieli się Maria Krzemień, psycholog i psychoterapeutka, autorka projektu Żyj po Bożemu, koordynator głosowej Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej Shalom.
Agata Chudzikiewicz
Agata Chudzikiewicz
Boży Przybytek
„I uczynią mi święty Przybytek, abym mógł zamieszkać pośród nich” (Wyj 25, 8). Bóg pragnie przebywać wśród swojego ludu. Najpierw dokonał tego przez ustanowienie przybytku pośród piasków pustyni Synaj. Wieki później ustanowił go w żywym przybytku w postaci jedynego Syna Bożego. O tym, że Bożym zamiarem jest objawienie przybytku uwielbienia w Tobie dzieli się Agata Chudzikiewicz – lider głosowej służby uwielbienia flagami.
Jakub Broniewski
Jakub i Maria Broniewscy
 
Odpoczynek – dla wielu z nas trudny do osiągnięcia punkt tygodniowego programu. Tymczasem, jak uczy nas Słowo, Bóg kładzie duży nacisk na odpoczynek. Jaki jest cel i znaczenie szabatu? Czy błogosławieństwo związane ze świętowaniem siódmego dnia może być dla nas wciąż aktualne? O Bożym odpoczynku mówi nasze głosowe małżeństwo Jakub i Maria Broniewscy.
Maria Broniewska

Produkty powiązane