Głęboka studnia

Nowy produkt

Ta studnia jest naprawdę głęboka. W jej wnętrzu kryje się woda inna, niż u większości źródeł w okolicy. Ożywia obszary, o których istnieniu możesz nawet nie wiedzieć, które są niespotykane, a czasem wręcz egzotyczne.  

Format: CDmp3

Więcej szczegółów

19,58 zł

-4,00 zł

23,58 zł

Opis

AutorzyGłos na Pustyni - mówcy
Ta woda sprawia, że wiele tematów staje się – podobnie jak ona – naprawdę świeżych i głębokich. Oczyszczając stare schematy myślenia i działania, odnawia to, co skostniałe i wydające się już pozbawione życia.

Co znajduje się na płycie?

Co roku wydajemy płytę, która jest podsumowaniem roku. Znajdziecie na niej najlepsze nauczania wybrane drogą głosowania. Tym razem jest to 14 wykładów, które odnowią Twoje rozumienie chrześcijaństwa i ożywią dziedziny, które dotychczas być może pozostawały wyschnięte. Zaczerpnij z głębokiej studni. I pozwól orzeźwić się Słowu.

Spis wykładów

 • Jezus – Pan i Mesjasz (o. Mariusz Orczykowski OFMConv) (1:10:17)
 • Ziarno – początek wielkich owoców (Łukasz Nauman) (46:25)
 • Ukryte miejsce (Marcin Jakimowicz) (48:20)
 • Niech to nie powszednieje (Krzysztof Demczuk) (1:08:44)
 • We wszystkim tym odnosimy zwycięstwo (o. Wit Chlondowski OFM) (58:39)
 • Uczyć się i być uczonym (dr Andrzej Sionek) (1:08:43)
 • Jak być królewsko bogatym? (Jacek Weigl) (1:08:01)
 • Wydajcie owoce nawrócenia (s. Bogna Młynarz ZDCh) (52:17)
 • Święty ogień i żywe kamienie (o. Grzegorz Siwek OFMConv) (1:06:13)
 • Nowe porywy Ducha Świętego (Karol Sobczyk) (44:32)
 • Kościół apostolski – jak było na początku? (Karol Sobczyk) (54:04)
 • Aby byli jedno – głębokie pragnienie Boga (Karol Sobczyk) (1:02:28)
 • Kluczowa rola Izraela (Karol Sobczyk) (1:05:37)
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. 500 lat po Reformacji (Karol Sobczyk) (43:20)

Mówcy

Karol Sobczyk
Karol Sobczyk
Nowe porywy Ducha Świętego, Kościół apostolski – jak było na początku?, Aby byli jedno – głębokie pragnienie Boga, Kluczowa rola Izraela, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. 500 lat po Reformacji
Wykłady lidera Głosu na Pustyni dotykają tematów związanych z odnową Kościoła, udziałem Ducha Świętego w tym procesie, a także ze standardami życia pierwszego Kościoła, rolą Izraela w planie zbawienia oraz z myślą ekumeniczną Kościoła katolickiego i z Bożym pragnieniem jedności chrześcijan.
Karol wraz z żoną Gosią jest głównym liderem wspólnoty „Głos na Pustyni”. Jego posługa inspiruje wielu ludzi do innego stylu życia: życia wiary i pasji w relacji z Bogiem. Z wykształcenia psycholog. Ojciec Daniela i Zuzi. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.
Mariusz Orczykowski
Mariusz Orczykowski
Jezus – Pan i Mesjasz
Jezus Chrystus jest Panem tego co było, jest i będzie. Panem każdej sytuacji, Księciem Pokoju, Królem Królów, Chlebem Życia, Alfą i Omegą. A my mamy ten ogromny przywilej Go uwielbiać i poddawać wszystko Jemu – naprawdę Dobremu Pasterzowi.
O. Mariusz Orczykowski jest franciszkaninem i asystentem kościelnym wspólnoty Głos na Pustyni. Jako doktor teologii wykłada na Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.
Łukasz Naumann
Łukasz Naumann
Ziarno – początek wielkich owoców
Słowa, które wypowiadamy mają moc – mogą zarówno budować, jak i niszczyć, mogą dawać życie albo zabijać. Jako dzieci Króla jesteśmy posłani, aby zasiewać ziarna miłości, nadziei i wiary. A naszą Inspiracją i Przewodnikiem jest Pocieszyciel – Duch Święty.
Łukasz Nauman, z wykształcenia dziennikarz, przez 8 lat był zaangażowany w edukację chrześcijańską, współtworzył Chrześcijańską Szkołę Samuel od jej założenia. Prowadził zajęcia z komunikacji i godziny biblijnej dla dzieci. W 2013 roku ukończył szkołę biblijną w Uppsali, gdzie obecnie mieszka. Wraz żoną komponuje utwory z ewangelizacyjnym przesłaniem i prowadzi blog „Co wypełnia Lukę?”.
Marcin Jakimowicz
Marcin Jakimowicz
Ukryte miejsce
Zamknięte drzwi. Z dala od świateł reflektorów i radosnego uwielbienia we wspólnocie. To tu dokonują się największe przełomy. Bóg bada twoje serce. Patrzy na drobnostki, malutkie gesty. Widzi wszystko. I „odda tobie”, zobaczysz…
Marcin Jakimowicz jest z wykształcenia prawnikiem, z zawodu dziennikarzem, redaktorem „Gościa Niedzielnego”, autorem kilku książek, a także liderem wspólnoty Diakonia Świętej Rodziny w Katowicach. Mąż Doroty, tata Marty, Łukasza i Nikodema.
Krzysztof Demczuk
Krzysztof Demczuk
Niech to nie powszednieje
Co robić, żeby rzeczy, których doświadczamy z Bogiem jako wspólnota, nie stały się zwyczajną, niezachwycającą codziennością? Każde dzieło, które Bóg czyni jest wyjątkowe, inne i zawsze wielkie. Nie można pozwolić, aby Jego dzieła spowszedniały!
Krzysztof jest liderem wspólnoty Metanoia z Jaworzna. Z wykształcenia pedagog, terapeuta-specjalista psychoterapii uzależnień, trener i interwent kryzysowy.
o. Wit Chlondowski
o. Wit Chlondowski
We wszystkim tym odnosimy zwycięstwo
W jaki sposób tajemnica krzyża i cierpienia prowadzi nas do zwycięstwa? „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował" (Rz 8, 35-37).
O. Wit Chlondowski, członek Zakonu Braci Mniejszych Prowincja Wniebowzięcia NMP. Gwardian, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”, ojciec duchowny duchowieństwa rejonu cieszyńskiego diecezji bielsko-żywieckiej.
Andrzej Sionek
dr Andrzej Sionek
Uczyć się i być uczonym
Poznaj, czym jest uczniostwo oraz jak ważna jest relacja z osobą, od której możemy się uczyć, dzięki której możemy wzrastać, a później przekazywać nasze doświadczenie kolejnym w myśl nakazu misyjnego z 28. rozdziału Ewangelii Mateusza.
Andrzej Sionek jest biblistą, dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”, prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Jest członkiem Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej i stałym współpracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od 1972 roku zaangażowany szczególnie w odnowie charyzmatycznej, prowadził pierwsze seminaria odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie. Był też stałym współpracownikiem ks. Blachnickiego.
s. Bogna Młynarz ZDCh
s. Bogna Młynarz ZDCh
Wydajcie owoce nawrócenia
Jak wyjść z piaskownicy dla Bożych niemowląt? Co to znaczy, że nawrócenie jest procesem? Jak wygląda formacja, w której Bóg jest kowalem naszego losu? Posłuchaj o rzeczach, które wprowadzają na drogę do dojrzałego chrześcijaństwa.
Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Duszy Chrystusa Pana jest doktorem teologii duchowości, której największą pasją jest głoszenie rekolekcji, konferencji i prowadzenie bloga o tej tematyce.
o. Grzegorz Siwek OFMConv
o. Grzegorz Siwek OFMConv
Święty ogień i żywe kamienie
„Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1P 2, 1-5). Posłuchaj nauczania o tym, jak Bóg buduje swoją świątynię z żywych kamieni, czyli z nas.

Produkty powiązane