Tylko online

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Konferencja audio

Tytuł konferencji: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty
Autor: o. Mariusz Orczykowski OFMConv
Czas trwania: 54:38
Format: plik mp3

Więcej szczegółów

0,00 zł

Opis

Autorzyo. Mariusz Orczykowski OFMConv

O konferencji

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1P 1, 16) – w tym nakazie nie chodzi o nasze czyny, ale o objawienie. Nie chodzi o to, co mam robić, ale o to, kim jestem i kim mam być. Jest jeden dobry, doskonały i święty Bóg, a każdy z nas nosi obraz i podobieństwo Świętego. Można to porównać do oświetlonego kryształu, który emanuje jakby sam z siebie wielością kolorów. Tak my, oświeceni łaską Boga, emanujemy świętością. Oświecenie jest uświęceniem i tylko będąc podłączonymi do źródła światła – łaski Boga, która została nam dana w Jezusie Chrystusie – możemy objawiać Jego Światło – Świętość. Jak emanować tym blaskiem Bożej świętości? Tylko patrząc na Jezusa i poddając się Duchowi Świętemu, aby widzieć oblicze Ojca. O tym, co to znaczy być świętym, nauczał o. Mariusz Orczykowski.

Nagrania dokonano dnia 13.01.2016 podczas spotkania wspólnoty Głos na Pustyni.