Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni powstała w marcu 2012 roku w Krakowie. Jej głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz odnowy i wzrostu Kościoła. Misję Głosu na Pustyni stanowi biblijne wezwanie "przygotowania na pustyni drogi dla Pana i prostowania ścieżek dla Niego" (Iz 40,3).  

Naszym pragnieniem jest ujrzeć odnowiony Kościół pełen odnowionych ludzi, którzy w jedności, miłości i mocy, świadomi swojego duchowego dziedzictwa w Izraelu, zwiastują Królestwo Boże, aż przyjdzie. W ramach Fundacji prowadzimy Wspólnotę Głos na Pustyni, Chrześcijańską Poradnię Psychologiczną SHALOM, Wydawnictwo i Pokój Modlitwy 24/7.