O fundacjiwww.glosnapustyni.pl


Chrześcijańska Fundacja „Głos na Pustyni” powstała w marcu 2012 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową i niedochodową. Siedziba Fundacji znajduje się w Krakowie (woj. małopolskie). Asystentem Kościoła Katolickiego powierzonym Fundacji jest franciszkanin, o. Mariusz Orczykowski OFMConv.

Fundacja jest międzywyznaniową platformą współpracy oraz pomocy dla indywidualnych osób, grup, organizacji, parafii i kościołów. Działania podejmowane przez Fundację mają charakter ekumeniczny. Głównym celem Fundacji jest metodologiczne przygotowanie wierzących do przemiany własnego życia w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, a przez to wyposażenie członków Ciała Chrystusa do wspólnego budowania Domu miłego Panu, gdzie bracia mieszkają razem (Ps 133,1). Po to, aby móc skutecznie dać świadectwo o Jezusie, tym którzy są na zewnątrz (J 17).

Przemiana ta jest możliwa tylko wówczas, kiedy Boże Słowo stanie się autorytetem dla naszego życia. To Słowo stanowi fundament wiary: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). Nazwa Głos na Pustyni odwołuje się do biblijnego głosu wołającego na pustyni, którym jest postać Jana Chrzciciela. Wzywał on całą Jerozolimę do nawrócenia, jednocześnie będąc narzędziem w rękach Boga służącym przygotowaniu drogi na przyjście Jezusa: on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały (Łk 1,17). To przygotowanie (na kolejne przyjście Jezusa) stanowi nadrzędny cel naszej Fundacji.

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni w ramach realizacji swoich celów statutowych podejmuje następujące przedsięwzięcia:

Wspólnota | Chrześcijańskie Centrum Poradnictwa i Terapii | eGlossa.pl Portal inGod.pl